Városműködtetési behajtási-várakozási hozzájárulás

Városműködtetési behajtási-várakozási hozzájárulás arra a gépjárműre adható ki, amelynek üzembentartója az Önkormányzat, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság, az Önkormányzat irányításában álló költségvetési szerv, valamint a Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

Ügyintézéséhez szükséges dokumentumok:

  • A kedvezmény igényléséhez szükséges kitöltött és aláírt nyomtatvány (letölthető: a Nyomtatványok menüpont alatt).
  • Forgalmi engedély(ek)
  • Az illetékes adóhatóság igazolása a gépjárműadó megfizetéséről vagy az adómentességről
  • Az ügyintézés díjának megfizetését igazoló nyugta, átutalási megbízás vagy annak másolata. (Személyes ügyintézés esetén, ügyfélszolgálatunk pénztárában, készpénzben vagy bankkártyával is rendezhető az ügyintézés díja).

Ügyintézés költsége:

2.000.-Ft

Ügyintézés módja:

személyesen, ügyfélszolgálati irodában.

Érvényesség:

A kedvezmény a kibocsátástól a következő év január 31-ig érvényes.

További információk:

A városműködtetési behajtási-várakozási hozzájárulás a várakozási övezetekben díjfizetés és időtartam korlátozás nélküli várakozásra, valamint a védett övezetekbe való behajtásra és ott időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít.

Amennyiben a hozzájárulással rendelkező gépjárművet annak üzemben tartója az (érvényességi időn belül) elidegeníti, vagy a járművet a forgalomból kivonják, vagy a várakozási hozzájárulás jogosultja megszűnik, a várakozási hozzájárulás érvényét veszíti. A változást 8 napon belül az engedélyt kiadó ZKNP Parkolási ügyfélszolgálatán írásban, személyesen, vagy elektronikus levélben kérjük bejelenteni.

'Fel a tetejéhez' gomb