Városműködtetési behajtási-várakozási hozzájárulás

Városműködtetési behajtási-várakozási hozzájárulás arra a gépjárműre adható ki, amelynek üzembentartója az Önkormányzat, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság, az Önkormányzat irányításában álló költségvetési szerv, a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 65/E. § (1) bekezdésében meghatározott utcai szociális munkát végző szervezetek valamint a Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület.  

Ügyintézéséhez szükséges dokumentumok:

  • A kedvezmény igényléséhez szükséges kitöltött és aláírt nyomtatvány (letölthető: www.zugloiparkolas.hu oldalról, a Nyomtatványok menüpont alatt).
  • Forgalmi engedély(ek)
  • Önkormányzat esetében a Jegyző, önkormányzati tulajdonban álló gt. esetében annak vezetője, önkormányzat irányítása alatt álló szerv esetében a szerv vezetőjének, ZPÖTE esetében annak vezetőjének aláírása bélyegzőlenyomata.
  • Az ügyintézés díjának megfizetését igazoló nyugta, átutalási megbízás vagy annak másolata. (Személyes ügyintézés esetén, ügyfélszolgálatunk pénztárában, készpénzben vagy bankkártyával is rendezhető az ügyintézés díja).

Ügyintézés költsége:

2.000.-Ft

  • A várakozási hozzájárulásokkal kapcsolatos befizetéseket átutalással a MagNet Banknál vezetett 16200120-18543236-00000000 számú, várakozási hozzájárulás számlára lehet teljesíteni.

Ügyintézés módja:

személyesen, vagy meghatalmazott útján ügyfélszolgálati irodában

Érvényesség:

A kedvezmény a kibocsátástól a következő év január 31-ig érvényes.

További információk:

A városműködtetési behajtási-várakozási hozzájárulás a várakozási övezetekben díjfizetés és időtartam korlátozás nélküli várakozásra, valamint a védett övezetekbe való behajtásra és ott időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít.

Amennyiben a hozzájárulással rendelkező gépjárművet annak üzemben tartója az (érvényességi időn belül) elidegeníti, vagy a járművet a forgalomból kivonják, vagy a várakozási hozzájárulás jogosultja megszűnik, a várakozási hozzájárulás érvényét veszíti. A változást 8 napon belül az engedélyt kiadó ZKNP Parkolási ügyfélszolgálatán írásban, személyesen, vagy elektronikus levélben kérjük bejelenteni.

'Fel a tetejéhez' gomb