Pótdíjazás

A közterületen történő várakozásért a tulajdonos önkormányzatoknak joguk van rendeletben meghatározott díjat és pótdíjat szedni, amelyet a közterületet várakozásra igénybe vevő autósnak meg kell fizetnie. Ezt a Közúti Közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény mondja ki.

A járművekkel a közutakon, valamint az állami és helyi önkormányzatok tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületeken történő várakozás a közutak, valamint az állami és helyi önkormányzatok tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek közlekedési célú használatának minősül.

A járművek helyi közutakon, valamint helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületeken történő várakozása a helyi önkormányzat, vagy a Mötv. 16/A. §-ában meghatározott szolgáltató és a várakozási terület igénybe vevője közötti polgári jogi jogviszony. A várakozási díj és a pótdíj megfizetéséért a jármű üzembentartója felel.

Pótdíjat akkor kell fizetni, ha a díjfizetési kötelezettség alá eső területen díjfizetés nélkül parkol, vagy a kifizetett parkolási időt egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén 5 perccel, egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén 15 perccel túllépi.

Ha banki utalással fizeti meg a pótdíjat, akkor kérjük, a közlemény rovatban adja meg az autó rendszámát és a csekken olvasható befizető azonosítót.

Parkolási pótdíj bankszámla számok Zuglóban:

16200120-18543205 ZUGLÓI PARKOLÁS PÓTDÍJ
SWIFT: HBWEHUHB
IBAN HU55 16200120 18543205 00000000

16200120-18543229 FŐVÁROSI PARKOLÁSI PÓTDÍJ
SWIFT: HBWEHUHB
IBAN HU44 16200120 18543229 00000000

Ha munkatársunk “LEJÁRT JEGY” indokkal pótdíjazta, akkor az e pótdíjazást követően öt percen belül váltott új parkolójegyet nem fogadjuk el. Lejárt jegy, vagy mobiltelefonos parkolás esetében, a rendszámra megváltott és  lejárt jegy lejáratának idejétől számít a türelmi idő. A lejárt jegyet ellenőreink minden esetben külön is lefényképezik, továbbá a jegyvásárlás, vagy mobiltelefonos parkolás a távfelügyeleti rendszerben is ellenőrizhető.

A pótdíj összegének számítási módját jogszabály rendeli el, mértéke sohasem a parkolás üzemeltető, vagy a parkolási ellenőr döntésén múlik.

A pótdíj összege 15 napon belül történő befizetés esetén az adott várakozási övezetre érvényes 1 órányi parkolási díj tizenháromszorosa.

15 napon túli befizetés esetén az adott várakozási övezetre érvényes 1 órányi parkolási díj negyvenegyszeresét kell megfizetni. A pótdíj mértékét a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény határozza meg.

A pótdíjazással szembeni észrevételével kapcsolatosan, annak elutasításról minden esetben, elfogadásáról csak az Ön kifejezett kérésére tájékoztatjuk.

Felhívjuk a figyelmét, hogy észrevételének a határidők tekintetében NINCS HALASZTÓ hatálya!

Ha Ön, az ellenőrzés időpontjában érvényes parkolójeggyel rendelkezett és a parkolójegy érvényességének kezdő időpontja és az ellenőrzés között nem telt el 10 percnél, vagy a MOBIL díjfizetés, és az ellenőrzés között 5 percnél hosszabb idő, vagy a mozgásában korlátozott személy eredeti igazolványát az első szélvédő mögött elhelyezte ugyan, de annak előlapja nem volt teljesen látható, akkor ügyfélszolgálati irodánkban az eredeti parkolójegy, a MOBIL parkolás igazolása, az eredeti mozgáskorlátozott személy parkolási igazolványa bemutatható.  Amennyiben a bemutatott parkolójegy, MOBIL parkolás, mozgáskorlátozott igazolvány a fentieknek megfelel, akkor a pótdíjat töröljük. Lejárt jegy esetében történt pótdíjazáskor, a lejárt jegy érvényességének végétől kezdődik a türelmi idő.

Érvényes a parkolás akkor is, ha a gépjármű két szomszédos kerületi önkormányzatot határoló úton, vagy téren, valamint ezeket keresztező úttól számított első útkereszteződésig várakozik és a szomszédos, de azonos díjövezetben parkolójegyet váltott, vagy MOBIL parkolást indított.

Ha a pótdíjfizetési kötelezettségének önkéntesen nem tesz eleget, követelésünket jogi úton érvényesítjük, amelynek járulékos költségei is Önt terhelik.

Az érvényes parkolójegyet, illetve a mobilparkolást visszaigazoló SMS-t vagy a hívás adatait, kérjük, mielőbb bemutatni szíveskedjék az ügyfélszolgálati irodánkon.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Zuglói várakozási engedélyek kedvezményre, illetőleg díjmentes várakozásra nem jogosítanak az Állatkerti körúton, a Gundel Károly úton a Hősök terén, a Kós Károly sétányon, a Városliget teljes területén, kivéve azokban az esetekben, amikor itt van az állandó bejelentett lakáscíme, vagy gazdálkodó szervezet esetében annak székhelye, telephelye, fióktelepe ezeken a területeken van nyilvántartásba véve.

'Fel a tetejéhez' gomb