Pótdíjazás

A közterületi parkolóhelyeket üzemeltető önkormányzatoknak joguk van a közterület használatáért díjat és pótdíjat szedni, amelyet a parkolót igénybe vevő autósnak meg kell fizetnie. Ezt a Közúti Közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény mondja ki:

  • Közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhelyen a közút kezelője díj és pótdíj szedését rendelheti el.
  • Az első, továbbá a harmadik pontban meghatározott díjak és pótdíjak befizetéséről az igénybe vevő köteles gondoskodni.
  • Amennyiben a (2) pontban meghatározott díjat nem fizették meg, a közút kezelője vagy az általa megállapodás alapján megbízott gazdálkodó szervezet a létesített, illetőleg a kijelölt várakozóhely jogosulatlan használatának időpontjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül köteles postára adni a díj-és pótdíjfizetési felszólítást. A díj- és a pótdíjfizetési kötelezettség egy év alatt évül el. A díj és a pótdíj után késedelmi kamat nem követelhető.

Pótdíjat akkor kell fizetni, ha a díjfizetési kötelezettség alá eső területen díjfizetés nélkül parkol, vagy a kifizetett parkolási időt egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén 5 perccel, egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén 15 perccel túllépi.

Ha banki utalással fizeti meg a pótdíjat, akkor kérjük, a közlemény rovatban adja meg az autó rendszámát és a csekken olvasható befizető azonosítót.

Parkolási pótdíj bankszámla számok Zuglóban:
16200120-18543205 ZUGLÓI PARKOLÁS PÓTDÍJ             IBAN HU55 16200120 18543205 00000000
16200120-18543229 FŐVÁROSI PARKOLÁSI PÓTDÍJ       IBAN HU44 16200120 18543229 00000000

Ha munkatársunk “LEJÁRT JEGY” miatt pótdíjazta, akkor a pótdíjazást követően öt percen belül váltott új parkolójegyet nem fogadjuk el. Lejárt jegy esetében a rendszámra megváltott és  lejárt jegy lejáratának idejétől számít a türelmi idő. A lejárt jegyet ellenőreink minden esetben külön is kifényképezik.

A pótdíj összegének számítási módját jogszabály rendeli el, az sohasem a parkolás üzemeltető vagy a parkolási ellenőr döntésén múlik.

A pótdíj összege 15 napon belül történő befizetés esetén az adott várakozási övezetre érvényes 1 órányi parkolási díj tizenhárom szorosát kel megfizetni.

15 napon túli befizetés esetén az adott várakozási övezetre érvényes 1 órányi parkolási díj negyvenegy szeresét kell megfizetni. A pótdíj mértékét a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény határozza meg. A jogszabály szerint, ha 15 napon belül nem egyenlítik ki a tartozást, akkor már 41 órányi parkolási díjat kell pótdíjként megfizetni.

A pótdíjazással szembeni panaszával kapcsolatosan az elutasításról minden esetben, elfogadásáról csak az Ön kifejezett kérésére válaszolunk.

Felhívjuk a figyelmét, hogy panaszának a határidők tekintetében NINCS HALASZTÓ hatálya!

Törölhető a várakozási díj- és pótdíjtartozás abban az esetben, ha a parkolójegy az ellenőrzés időpontjában érvényes volt, de a jegyet úgy helyezte el az első szélvédő mögött, hogy munkatársunk nem láthatta a rajta lévő adatokat, vagy a parkolójegy, illetve a mobilparkolás érvényességének kezdőpontja és az ellenőrzés időpontja között nem telt el 5 percnél több idő.
Az érvényes parkolójegyet, illetve a mobilparkolást visszaigazoló SMS-t vagy a hívás adatait 5 munkanapon belül kell bemutatnia ügyfélszolgálati irodánkon.

Kérelmét és az érvényes parkolást igazoló dokumentumokat elküldheti levélben is ügyfélszolgálatunkra vagy a parkolas@zugloiparkolas.hu e-mail címre. Ezzel a lehetőséggel csak abban az esetben élhet, ha a bemutatás időpontjában nincs az adott gépjárműre 30 napnál régebbi parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj- és pótdíjtartozás.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Zuglói várakozási engedélyek kedvezményre, illetőleg díjmentes várakozásra nem jogosítanak az Állatkerti körúton, a Gundel Károly körúton és a Városliget teljes területén, kivéve azokban az esetekben, amikor itt van az állandó bejelentett lakáscíme, vagy gazdálkodó szervezet esetében székhelye, telephelye, fióktelepe ezeken a területeken van nyilvántartásba véve.