Pótdíjazás, reklamációs lehetőség

A közterületi parkolóhelyeket üzemeltető önkormányzatoknak joguk van a közterület használatáért díjat és pótdíjat szedni, amelyet a parkolót igénybe vevő autósnak meg kell fizetnie. Ezt a Közúti Közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény mondja ki:

  • § (3) Közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhelyen a közút kezelője díj és pótdíj szedését rendelheti el.
  • (4) Az (1) bekezdésben, továbbá a 33. § (2) bekezdésében meghatározott díjak és pótdíjak befizetéséről az igénybe vevő köteles gondoskodni.
  • (5) Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott díjat nem fizették meg, a közút kezelője vagy az általa megállapodás alapján megbízott gazdálkodó szervezet a létesített, illetőleg a kijelölt várakozóhely jogosulatlan úthasználatának időpontjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül köteles postára adni a díj- vagy pótdíjfizetési felszólítást. A díj- és a pótdíjfizetési kötelezettség egy év alatt évül el. A díj és a pótdíj után késedelmi kamat nem követelhető.

Pótdíjat akkor kell fizetni, ha a díjfizetési kötelezettség alá eső területen fizetés nélkül parkol, vagy a kifizetett parkolási időt egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén 5 perccel, egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén 15 perccel túllépi.

Ha banki utalással fizeti meg a pótdíjat, akkor a közlemény rovatban adja meg az autó rendszámát és a csekken olvasható befizető azonosítót.

Ha munkatársunk “LEJÁRT JEGY” miatt pótdíjazta, akkor a pótdíjazást követően öt percen túl váltott új parkolójegyet nem fogadjuk el. Lejárt jegy esetében a kocsiban látható lejárt jegy lejáratának idejétől számít a türelmi idő. A lejárt jegyet ellenőreink minden esetben külön is kifényképezik.
A pótdíj összegének számítási módját jogszabály rendeli el, az sohasem a parkolás üzemeltető vagy a parkolási ellenőr döntésén múlik.

A pótdíj összege 15 napon belüli befizetés esetén az adott napon a díjköteles időszakra eső, plusz két óra parkolás díj. Ezen felül utólag meg kell váltani egy órai parkolási díjat is.

Például, ha a parkolás a reggel 8 és este 18 óra közötti időszakban a díjköteles, akkor a pótdíj összege 10+2 óra parkolási díjnak felel meg, ezen felül meg kell fizetni utólag egy óra parkolási időt is.

15 napon túli befizetés esetén az egy órai parkolási díj 41-szerese (A pótdíj mértékét a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény határozza meg. A jogszabály szerint, ha 15 napon belül nem egyenlítik ki a tartozást, akkor már 40+1 órányi parkolási díjat kell megfizetni.).

A pótdíjazással szembeni panaszával kapcsolatosan az elutasításról minden esetben, elfogadásáról csak az Ön kifejezett kérésére válaszolunk.

Felhívjuk a figyelmét, hogy panaszának a határidők tekintetében NINCS HALASZTÓ hatálya!

Törölhető a várakozási díj- és pótdíjtartozás abban az esetben, ha a parkolójegy az ellenőrzés időpontjában érvényes volt, de a jegyet úgy helyezte el az első szélvédő mögött, hogy munkatársunk nem láthatta a rajta lévő adatokat, vagy a parkolójegy, illetve a mobilparkolás érvényességének kezdőpontja és az ellenőrzés időpontja között nem telt el 5 percnél több idő.
Az érvényes parkolójegyet, illetve a mobilparkolást visszaigazoló SMS-t vagy a hívás adatait 5 munkanapon belül kell bemutatnia ügyfélszolgálati irodánkon.

Kérelmét és az érvényes parkolást igazoló dokumentumokat elküldheti levélben is ügyfélszolgálatunkra vagy a parkolas@zknp.hu e-mail címre. Ezzel a lehetőséggel csak abban az esetben élhet, ha a bemutatás időpontjában nincs az adott gépjárműre 30 napnál régebbi parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj- és pótdíjtartozás.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a kerületi várakozási engedélyek kedvezményre, ingyenes parkolásra nem jogosítanak az Állatkerti körúton, a Gundel Károly körúton és a Városliget teljes területén.

'Fel a tetejéhez' gomb