Lakossági kedvezmény

Lakossági VÁRAKOZÁSI HOZZÁJÁRULÁS igényelhető az adott parkolási övezetben bejegyzett lakóhellyel (állandó lakáscímmel) rendelkezőknek, valamint annak, akinek állandó lakóhelye a Kerepesi út – Gvadányi út – Füredi út – Vezér út – Fogarasi út – Róna utca által határolt területen vagy az azt határoló útvonalonilletőleg a Kacsóh Pongrác út – Rákospatak utca – Vezér utca – Egressy út  – Mexikói út által határolt területen van, lakosonként egy autóra, ha ő a jármű üzembentartója, vagy a munkáltatója kizárólagos használatra biztosít számára céges autót. Lakóhelyenként két, de lakosonként csak egy gépkocsit lehet díjmentes parkolásra bejelenteni. Lakosonként második autóra, vagy tartózkodási címen bejelentett lakók/bérlők részére a kedvezményes határozott idejű várakozási hozzájárulás adható ki. A lakossági várakozási hozzájárulás (parkolási engedély) a kibocsátástól, a követő év január 31-ig érvényes.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

 • A kedvezmény igényléséhez szükséges kitöltött és aláírt nyomtatvány (letölthető: a Nyomtatványok menüpont alatt);
 • Érvényes személyazonosságot igazoló okmány és lakcímet igazoló kártya, adó igazolvány;
 • Műszakilag érvényes forgalmi engedély;
 • Megbízott személy eljárása esetében meghatalmazás (letölthető: a Nyomtatványok menüpont alatt.)Meghatalmazotti eljárásban a személyazonosságot, a lakáscímet, és az üzemben tartói jogot igazoló okmányok fénymásolatban bemutathatók.
 • A költségtérítés megfizetését igazoló bizonylat (nyugta, bankszámlakivonat); Személyes ügyintézés esetén, ügyfélszolgálatunk pénztárában, készpénzben vagy bankkártyával is rendezhető;

Továbbiak:
A munkáltatótól kizárólagos használatba kapott gépjármű esetén:
munkáltató nyilatkozata a kizárólagos használatba adásról, munkáltatói cégkivonat, aláírási címpéldány, meghatalmazás a lakos részére, hogy eljárhat a lakossági várakozási ügyben.

Lízingelt gépjárművek esetében: szükséges a lízingszerződés bemutatása.

Kérelem adatlap (PDF):

Ügyintézés költsége gépjárművenként:

2.000.- HUF

 • A várakozási hozzájárulásokkal kapcsolatos befizetéseket átutalással a MagNet Banknál vezetett 16200120-18543236-00000000 számú, várakozási hozzájárulás számlára lehet teljesíteni.
 • A lakásonként a második gépkocsira is 100%-os díjkedvezményt nyújt Zugló Önkormányzata.

Ügyintézés módja:

Személyesen, ügyfélszolgálati irodában, vagy abban az esetben, ha az igénylő és az üzemben tartó személyi adatai a forgalmi engedély és lakcímkártya szerint megegyeznek, akkor a www.zugloiparkolas.hu oldalunk ÜGYFÉLABLAK menüpontja alatt.

Érvényesség:

A kedvezmény a kibocsátástól a következő év január 31-ig érvényes.

További információ:

További információk: Lakosonként csak egy, és lakásonként csak két autóra adható ki a lakossági várakozási hozzájárulás.

A lakossági várakozási hozzájárulás abban az övezetben jogosít díjmentes várakozásra, amelyik övezetben az igényjogosult állandó lakáscíme található:

1. Övezet:

Dózsa Gy. út – Vágány u. – Hungária krt. – Erzsébet királyné útja – Francia út – Kerepesi út – Dózsa Gy út által határolt terület (kivéve a Dózsa Gy. útnak a Thököly út – Ajtósi Dürer sor közötti szakasza, a Thököly út, a Városliget Védett övezetet.)

2. Övezet:

Kerepesi út – Vezér u. – Ond Vezér útja – Örs Vezér tere – Bánki Donát utca – Padlizsán u. – Kerepesi út által határolt területek, benne a határoló utak és terekkel.

3. Övezet:

Kacsóh Pongrác út – Kassai t. – Szikszó park – Lőcsei út – Telepes u. – Fűrész u. – Csömöri út – Lőcsei út – Bosnyák u. – Fűrész u. – Szugló u. – Lőcsei út – Egressy út – Nagy Lajos király útja – Szugló utca – Mexikói út – Kacsóh Pongrác út által határolt terület.

A kerületi lakossági várakozási engedélyek kedvezményre, díjmentes parkolásra nem jogosítanak Budapest Főváros tulajdonában álló közterületi parkolóhelyeken, az Állatkerti körúton, a Gundel Károly úton, és a Városliget teljes területén. Ezeken az utóbbi területekre is érvényesen csak az itt állandó bejelentett lakcímen lakó magánszemély kaphat várakozási kedvezményt.

A Fővárosi Közgyűlés 30/2010. (VI.4.) Fkgy. parkolási rendeletben felsorolt feltételek fennállása mellett egy darab, a meghatározott övezetre vonatkozó, lakossági várakozási hozzájárulás kérelemre annak a természetes személynek adható, akinek lakóhelye azon övezet területén van, amelyre a hozzájárulást kéri az általa megjelölt egy darab

 • személygépkocsira,
 • három- vagy négykerekű motorkerékpárra,
 • három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra, vagy
 • 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira, amelynek a lakos az üzembentartója, vagy azt a lakos a munkáltatótól kizárólagos használatba kapta és az a munkáltató üzemben tartásában, lízingelésében van.

További feltétel az eljárási költségtérítés megfizetése, illetve az, hogy a kérelem beadásának időpontjában – a parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint – a kérelmezett gépjárműre ne legyen 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíjtartozás.

A lakossági várakozási engedélyt azok, a Zugló díjfizető övezetében állandó bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemélyek is megkaphatják, akik munkáltatójuktól, cégüktől (az annak üzemben tartásában álló) gépkocsit kapták meg kizárólagos használatra. Ebben az esetben a munkáltató cégszerű nyilatkozatát, valamint a cégkivonat és az aláírási címpéldány másolatát is mellékelni kell a kizárólagos használatról. Kizárólagos használatú autónál a lakossági várakozási hozzájárulás – az egyéb mellékletek bemutatása miatt – csak személyes ügyfélszolgálatunkon igényelhető.

Amennyiben a parkolási engedéllyel (hozzájárulással) rendelkező gépjárművet annak tulajdonosa az (engedély érvényességi idején belül) elidegeníti, vagy a járművet a forgalomból kivonják, vagy a lakossági várakozási hozzájárulás jogosultjának lakóhelye a hozzájárulásban meghatározott parkolási övezetben megszűnik, az elidegenítés, forgalomból kivonás, lakóhely megszűnésének napjával a várakozási hozzájárulás érvényét veszíti. A változást 8 napon belül az engedélyt kiadó ZKNP Parkolási ügyfélszolgálatán írásban, személyesen, vagy e-mailen kérjük bejelenteni.

A kérelmező előzetes és önkéntes hozzájárulása alapján, a kérelmében közölt személyes adatok ellenőrzése és az engedélyre való jogosultság feltételeinek a megállapítása céljából a parkolás-üzemeltető adatot igényelhet a BM. személyi adat- és lakcímnyilvántartásból, továbbá a BM. közúti közlekedési járműnyilvántartásból.

'Fel a tetejéhez' gomb