TÁJÉKOZTATÁS
Lakossági várakozási hozzájárulások kiadásával kapcsolatosan

Tájékoztatjuk Önöket, hogy ügyfélszolgálatunk 2017. október 2-től megkezdte a Kerepesi út – Gvadányi út – Füredi út – Vezér út – Fogarasi út – Róna utca által határolt területen vagy az azt határoló útvonalon állandó lakcímmel rendelkező igényjogosultak részére a lakossági várakozási hozzájárulások kiadását.

Lakossági kedvezmény

LAKOSSÁGI VÁRAKOZÁSI HOZZÁJÁRULÁS igényelhető az adott parkolási övezetben bejegyzett lakóhellyel (állandó lakcímmel) rendelkezőnek, valamint az, akinek állandó lakóhelye a Kerepesi út – Gvadányi út – Füredi út – Vezér út – Fogarasi út – Róna utca által határolt területen vagy az azt határoló útvonalon van.
A hozzájárulás lakosonként egy autóra igényelhető, ha ő a jármű üzembentartója, vagy a munkáltatója kizárólagos használatra biztosít számára céges autót.

2018. július 20-tól lakóhelyenként két gépkocsit lehet díjmentes parkolásra bejelenteni.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

 • A kedvezmény igényléséhez szükséges kitöltött és aláírt nyomtatvány (letölthető: a Nyomtatványok menüpont alatt);
 • Érvényes személyazonosságot igazoló okmány és lakcímet igazoló kártya, adó igazolvány;
 • Forgalmi engedély;
 • Gépjárműadó megfizetésének, vagy adómentességének igazolása;
 • Szükséges esetben meghatalmazás (letölthető: a Nyomtatványok menüpont alatt.);
 • Az ügyintézés díjának megfizetését igazoló nyugta, átutalási megbízás vagy annak másolata. Személyes ügyintézés esetén, ügyfélszolgálatunk pénztárában, készpénzben vagy bankkártyával is rendezhető az ügyintézés díja.

Továbbiak:
A munkáltatótól kizárólagos használatba kapott gépjármű esetén: munkáltató nyilatkozata a kizárólagos használatba adásról, cégkivonat, aláírási címpéldány, meghatalmazás a lakos részére, hogy eljárhat a lakossági várakozási ügyben.

Lízingelt gépjárművek esetében: az eredeti lízingszerződés bemutatása.

Ügyintézés módja:

személyesen, ügyfélszolgálati irodában

Érvényesség:

A kedvezmény a kibocsátástól a következő év január 31-ig érvényes.

Kérelem adatlap (PDF):

Ügyintézés költsége gépjárművenként:

2.000.- Ft

Lakossági várakozási hozzájárulás lakosonként egy, és lakásonként két autóra adható ki.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

 • A kedvezmény igényléséhez szükséges kitöltött és aláírt nyomtatvány (letölthető: a Nyomtatványok menüpontalatt);
 • Érvényes személyazonosságot igazoló okmány és lakcímet igazoló kártya, adó igazolvány;
 • Forgalmi engedély;
 • Gépjárműadó megfizetésének, vagy adómentességének igazolása;
 • Szükséges esetben meghatalmazás (letölthető: a Nyomtatványok menüpont);
 • Az ügyintézés díjának megfizetését igazoló nyugta, átutalási megbízás vagy annak másolata. Személyes ügyintézés esetén, ügyfélszolgálatunk pénztárában, készpénzben vagy bankkártyával is rendezhető az ügyintézés díja.

Továbbiak:
A munkáltatótól kizárólagos használatba kapott
 gépjármű esetén: munkáltató nyilatkozata a kizárólagos használatba adásról, cégkivonat, aláírási címpéldány, meghatalmazás a lakos részére, hogy eljárhat a lakossági várakozási ügyben.

Lízingelt gépjárművek esetében: az eredeti lízingszerződés bemutatása.

Ügyintézés módja:

személyesen, ügyfélszolgálati irodában

Érvényesség:

A kedvezmény a kibocsátástól a következő év január 31-ig érvényes.

Kérelem adatlap (PDF):

További információ:

Amennyiben az igényjogosult állandó lakóhelye az 1-es vagy 2-es parkolási övezetben van, akkor a kiadott várakozási hozzájárulás abban az övezetben jogosít díjmentes várakozásra, amely övezetben az igényjogosult lakik.

 1. övezet: Dózsa Gy. út – Vágány u. – Hungária krt. – Erzsébet Kir.né út – Francia út – Kerepesi út – Dózsa Gy út által határolt terület (kivéve a Védett övezetet).
 2. övezet: Kerepesi út – Vezér u. – Ond Vezér útja – Örs Vezér tere – Bánki Donát utca – Padlizsán u. – Kerepesi út által határolt terület.
 3. övezet: Kacsóh Pongrác út – Lőcsei út – Telepes u. – Fűrész u. – Csömöri út – Lőcsei út – Bosnyák u. – Fűrész u. – Szugló u. – Lőcsei út – Egressy út – Egressy tér – Nagy Lajos király útja – Thököly út – Mexikói út által határolt terület

Amennyiben az igényjogosult állandó lakóhelye a Kerepesi út – Gvadányi út – Füredi út – Vezér út – Fogarasi út – Róna utca által határolt területen vagy az azt határoló útvonalon van, akkor a kiadott várakozási hozzájárulás 2. övezetben jogosít díjmentes várakozásra.

A kerületi lakossági várakozási engedélyek kedvezményre, ingyenes parkolásra nem jogosítanak az Állatkerti körúton, a Gundel Károly úton, és a Városliget teljes területén. Ezeken a területeken csak az itt állandó bejelentett lakcímen lakó magánszemély kaphat várakozási kedvezményt.

A Fővárosi Közgyűlés 30/2010. (VI.4.) Fkgy. parkolási rendeletben felsorolt feltételek fennállása mellett egy darab, meghatározott övezetre vonatkozó lakossági várakozási hozzájárulás kérelemre annak a természetes személynek adható, akinek lakóhelye azon övezet területén van, amelyre a hozzájárulást kéri az általa megjelölt

 • személygépkocsira,
 • három- vagy négykerekű motorkerékpárra,
 • három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra, vagy
 • 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira, amelynek a lakos az üzembentartója, vagy azt a lakos a munkáltatótól kizárólagos használatba kapta és az a munkáltató üzemben tartásában, lízingelésében vagy tartós bérletében van.

További feltétel az eljárási költségtérítés megfizetése, a gépjárműadó megfizetésének, vagy adómentességének igazolása, illetve az, hogy a kérelem beadásának időpontjában – a parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint – a kérelmezett gépjárműre ne legyen 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíjtartozás.

A lakossági várakozási engedélyt azok, a Zugló díjfizető övezetében állandó bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemélyek is megkaphatják, akik munkáltatójuktól, cégüktől (az annak üzemben tartásában álló) gépkocsit kapták meg kizárólagos használatra. Ebben az esetben a munkáltató cégszerű nyilatkozatát, valamint a cégkivonat és az aláírási címpéldány másolatát is mellékelni kell a kizárólagos használatról. Kizárólagos használatú autónál a lakossági várakozási hozzájárulás – az egyéb mellékletek bemutatása miatt – csak személyes ügyfélszolgálatunkon igényelhető.

Ugyan így a lízingcégektől lízingelt gépkocsikra is kiadható a lakossági várakozási hozzájárulás, ebben az esetben pedig a lízingszerződés szerződés mellékelésére van szükség.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy kiadott hozzájárulás csak a lakossági várakozási engedély szerinti övezetben érvényes.
Nem jogosít díjmentes várakozásra másik övezetben, és a Fővárosi Közgyűlés döntése alapján nem jogosít díjmentes várakozásra a fővárosi tulajdonú területeken, így a Thököly út, Dózsa Gy. út, 56-osok tere, Hősök tere, Vágány u., Kacsóh P. út,  valamint az Állatkerti krt, a Gundel Károly út, a Városliget teljes területén (ez utóbbiakat akkor kivéve, ha a bejelentett lakáscíme a Városliget területén van).

 Amennyiben a parkolási engedéllyel (hozzájárulással) rendelkező gépjárművet annak tulajdonosa az (engedély érvényességi idején belül) elidegeníti, vagy a járművet a forgalomból kivonják, vagy a lakossági várakozási hozzájárulás jogosultjának lakóhelye a hozzájárulásban meghatározott parkolási övezetben megszűnik, az elidegenítés, forgalomból kivonás, lakóhely megszűnésének napjával a várakozási hozzájárulás érvényét veszíti. A változást 8 napon belül az engedélyt kiadó ZKNP Parkolási ügyfélszolgálatán írásban, személyesen, vagy e-mailen kérjük bejelenteni.