Határozott Idejű Várakozási Hozzájárulás

A parkolási zónában székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdasági társaságok vagy egyéni vállalkozók Határozott Idejű Várakozási Hozzájárulást igényelhetnek céges és magántulajdonú gépjárművekre is.  A hozzájárulással, a székhely/telephely/ fióktelep szerinti várakozási övezet területén időkorlátozás és további várakozási díj megfizetése nélkül lehet parkolni.

Kedvezmény negyedéves díja: 63.000,- Ft*

*A negyedéves határozott idejű várakozási hozzájárulás díja a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Budapest közigazgatási határain belül a személyszállítási járatra érvényes vonaljegy árának száznyolcvanszorosa.

Kedvezmény éves díja: 189.000,-Ft**

 ** A határozott idejű várakozási hozzájárulás évesdíja a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Budapest közigazgatási határain belül a személyszállítási járatra érvényes vonaljegy árának ötszáznegyvenszerese.

A határozott idejű várakozási hozzájárulás a kérelemben megjelölt forgalmi rendszámú személygépkocsira, a három- vagy négykerekű motorkerékpárra, a három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra szól. A határozott idejű várakozási hozzájárulás egy gépjárműre érvényes. A határozott idő kezdete a várakozási hozzájárulás megadását követő hónap első napja, érvényességi ideje a határozott idő kezdő napjától számítva a harmadik hónap vagy tizenkettedik hónap utolsó napját követő hónap 10. napján jár le.

Ügyintézés díja gépjárművenként:

5000,- Ft

Ügyintézéséhez szükséges dokumentumok:

  • a kedvezmény igényléséhez szükséges kitöltött és cégszerűen aláírt formanyomtatvány (a nyomtatványokat letöltheti a www.zugloiparkolas.hu honlapról, vagy az ügyfélszolgálati irodában szerezheti be),
  • a cég székhelyének, telephelyének, vagy fióktelepének helyét, cégjegyzékszámát és nyilvántartási számát igazoló dokumentum,
  • Kérelmező képviselőjének a kérelem benyújtásakor hatályos aláírási címpéldánya vagy aláírás-mintája,
  • forgalmi engedély(ek),
  • az ügyintézéssel megbízott személy részére cégszerűen kiadott meghatalmazás a határozott idejű várakozási hozzájárulással kapcsolatos ügyintézésre,
  • az ügyintézés gépjárművenként 5 000 Ft-os díjának megfizetését igazoló nyugta, átutalási megbízás vagy annak másolata (személyes ügyintézés esetén,
  • ügyfélszolgálatunk pénztárában, készpénzben vagy bankkártyával is rendezhető az ügyintézés díja).

Csatolt dokumentum (PDF):

A GYORSABB ÜGYINTÉZÉS ÉRDEKÉBEN:
Az ügyfélszolgálati ügyintézésre előzetes időpontot ÜGYFÉLABLAKON keresztül igényelhet!