Határozott Idejű Várakozási Hozzájárulás

A várakozási övezetben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdasági társaságok egyéni vállalkozók, civil szervezetek, valamint a várakozási övezetben lakáscímmel, vagy tartózkodási címmel rendelkező lakosok, kedvezményes várakozási díjú, határozott idejű várakozási hozzájárulást igényelhetnek céges és magántulajdonú gépjárművekre. A hozzájárulás birtokában, a székhely / telephely / lakáscím / tartózkodási cím szerinti várakozási övezet területén időkorlátozás és további várakozási díj megfizetése nélkül lehet várakozni.

Kedvezményes várakozási díj negyedéves díja:
63.000,- Ft*

*A negyedéves határozott idejű várakozási hozzájárulás díja a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Budapest közigazgatási határain belül a személyszállítási járatra érvényes vonaljegy árának száznyolcvanszorosa.

Kedvezményes várakozási díj éves díja:
189.000,-Ft**

** A határozott idejű várakozási hozzájárulás éves díja a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Budapest közigazgatási határain belül a személyszállítási járatra érvényes vonaljegy árának ötszáznegyvenszerese.

A várakozási hozzájárulásokkal kapcsolatos befizetéseket átutalással a MagNet Banknál vezetett
16200120-18543236-00000000
számú, várakozási hozzájárulás számlára lehet teljesíteni.

A határozott idejű várakozási hozzájárulás a kérelemben megjelölt forgalmi rendszámú személygépkocsira, a három- vagy négykerekű motorkerékpárra, a három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra szól. A határozott idejű várakozási hozzájárulás egy gépjárműre érvényes. A határozott idő kezdete a várakozási hozzájárulás megadását követő hónap első napja, érvényességi ideje a határozott idő kezdő napjától számítva a harmadik hónap vagy tizenkettedik hónap utolsó napját követő hónap 10. napján jár le.

Ügyintézés költsége gépjárművenként:

5 000,- HUF

Ügyintézéséhez szükséges dokumentumok:

  • A kedvezmény igényléséhez szükséges kitöltött és cégszerűen aláírt  formanyomtatvány (letölthető: a  Nyomtatványok menüpont  alatt),
  • A cég/vállalkozó/szervezet zuglói székhelyét, telephelyét, cégjegyzékszámát és nyilvántartási számát igazoló dokumentum, a határozott idejű lakossági várakozási hozzájárulás esetében érvényes személyazonosságot igazoló okmány és lakcímet igazoló kártya, adó igazolvány;
  • Kérelmező képviselőjének a kérelem benyújtásakor hatályos aláírási címpéldánya vagy aláírás-mintája,
  • forgalmi engedély(ek),
  • az ügyintézéssel megbízott személy részére cégszerűen kiadott meghatalmazás a határozott idejű várakozási hozzájárulással kapcsolatos ügyintézésre,
  • az ügyintézés gépjárművenként 5 000 Ft-os díjának, és a kedvezményes várakozási díj megfizetését igazoló nyugta, átutalási megbízás vagy annak másolata (személyes ügyintézés esetén az ügyfélszolgálatunk pénztárában, készpénzben vagy bankkártyával is rendezhető az ügyintézés díja).

Ügyintézés módja:
Határozott idejű lakossági hozzájárulás esetében személyesen, cégek, szervezetek esetében meghatalmazott útján is, az ügyfélszolgálati irodánkban.

Érvényesség:
A határozott idejű várakozási hozzájárulás a kérelemben megjelölt forgalmi rendszámú személygépkocsira, a három- vagy négykerekű motorkerékpárra, a három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra szól. A határozott idejű várakozási hozzájárulás egy gépjárműre érvényes. A határozott idő kezdete a várakozási hozzájárulás megadását követő hónap első napja, érvényességi ideje a határozott idő kezdő napjától számítva a harmadik hónap vagy tizenkettedik hónap utolsó napját követő hónap 10. napján jár le.

További információk:
A határozott idejű várakozási hozzájárulás meghosszabbítását az érvényességi idő utolsó hónapjának 25. napjáig javasoljuk kérelmezni.

Kérelem adatlap (PDF):

A GYORSABB ÜGYINTÉZÉS ÉRDEKÉBEN:
Tájékoztatjuk Önöket, hogy lakossági várakozási hozzájárulás kiadása személyes ügyfélszolgálatunkon, illetve elektronikus úton is intézhető.

Elektronikus úton lakossági várakozási hozzájárulást a díjfizető övezet területén állandó bejelentett lakáscímmel rendelkező lakos igényelhet, az általa üzemben tartott egy darab gépkocsira, a www.zugloiparkolas.hu weboldalunkon lévő ÜGYFÉLABLAK menüpont alatt.

Lakásonként kettő, de lakosonként csak egy gépkocsira adható ki a a lakossági várakozási hozzájárulás. Az ÜGYFÉLABLAK-ba regisztrációval, vagy a már korábban regisztrált felhasználói e-mail címén és jelszavával tud belépni. Az ÜGYFÉLABLAK segítségével kényelmesen, a sorban állást elkerülve intézheti lakossági várakozási hozzájárulását. A költségtérítést bankkártyával fizetheti meg.

'Fel a tetejéhez' gomb