Gyermekszállítási várakozási hozzájárulás

GYERMEKSZÁLLÍTÁSI VÁRAKOZÁSI HOZZÁJÁRULÁS igényelhető az adott parkolási övezetben működő bölcsődébe, óvodába járó, valamint általános iskola 1-5. évfolyamán tanuló gyermekek, kerületi lakóhellyel (állandó bejelentett lakáscímmel) rendelkező szülei vagy törvényes képviselői számára. Ők díjmentesen parkolhatnak az intézmény környezetében meghatározott területeken 08.00-08.30 és 13.00-18.00 között, naponta legfeljebb két alkalommal, alkalmanként maximum 30 perc időtartamban. Lakóhelyenként két autót lehet regisztrálni a kedvezmény igénybevételéhez. A kedvezmény elbírálásának és nyilvántartásának nincs költségtérítési díja.

Ügyintézéséhez szükséges dokumentumok:

  • A kedvezmény igényléséhez szükséges kitöltött és aláírt nyomtatvány (letölthető: a Nyomtatványok menüpont alatt);
  • Szülő vagy törvényes képviselő személyi igazolványa, lakcím-és adókártyája;
  • A kérelmen kitöltött intézménylátogatási igazolás, amelynek tartalmaznia kell az iskola megnevezését és címét, valamint a gyermek nevét, születési helyét, idejét, továbbá azt, hogy az igazolásban megjelölt nevelési/tanítási évben a gyermek a bölcsőde, óvoda, illetőleg iskola hányadik évfolyamos tanulója.
  • Műszakilag érvényes forgalmi engedély;

Kérelem adatlap (PDF):

Ügyintézés költsége:

Díjmentes

Ügyintézés módja:

személyesen, ügyfélszolgálati irodában.

Érvényesség:

A kedvezmény érvényessége, a kiadás szerinti nevelési, oktatási év vége.

További információk:

A Budapest XIV. kerületi várakozási övezetek területén működő bölcsödébe, óvodába járó, vagy általános iskola 1-5. évfolyamán tanuló gyermek szülői felügyeletét gyakorló szülőjének vagy más törvényes képviselőjének (a továbbiakban együtt: szülő) egy, a nevelési-oktatási intézmény helye szerinti területre érvényes gyermekszállítási várakozási hozzájárulás adható kérelemre, a szülő által megjelölt személygépkocsira.

A gyermeket gondozó szülők lakóhelyenként legfeljebb 2 darab gyermekszállítási várakozási hozzájárulás adható ki, mely az intézmény épületének főbejárata előtti utca az ezzel közvetlenül párhuzamos utcákban és az arra merőleges két legközelebbi utcákban, vagy az épület előtti tér és térrel érintkező utcákban az intézmény épületének főbejáratától számított 150 méteren belül történő díjfizetés nélküli várakozásra jogosít.

A gyermekszállítási várakozási hozzájárulás munkanapokon 08:00 – 08:30 óra és 13:00 – 18:00 óra közötti idősávokban, legfeljebb napi kétszeri alkalommal, alkalmanként maximum 30-30 perc díjfizetés nélküli várakozásra jogosít. A várakozás időpontjának kezdetét, a parkolójegy kiadó automatában ingyenesen, a rendszámra rögzített, parkolást megindító jeggyel szükséges igazolni. A jegyet nem kell a gépkocsiban elhelyezni, ellenőr munkatársunk készüléke a kedvezményt látni fogja.

Azoknak a lakosoknak, akik díjfizető övezeten kívül laknak, vagy érvényes lakossági kedvezménnyel rendelkeznek ugyan, de az a gyermekük intézménye szerinti övezeten kívül van, javasoljuk kiváltani a gyermekszállítási kedvezményt ahhoz, hogy díjmentesen parkolhassanak, az intézmény működési-tanítási rendjéhez igazodva.

Gyermekszállítási várakozási hozzájárulásokkal kapcsolatos térképes tájékoztatások (abc sorrendben):

'Fel a tetejéhez' gomb