Gyermekszállítási várakozási hozzájárulás

GYERMEKSZÁLLÍTÁSI VÁRAKOZÁSI HOZZÁJÁRULÁS igényelhető az adott parkolási zónában működő bölcsődébe, óvodába járó, valamint általános iskola 1-5. évfolyamán tanuló gyermekek kerületi lakcímmel rendelkező szülei vagy törvényes képviselői számára. Ők díjmentesen parkolhatnak az intézmény környezetében meghatározott területeken 8.00-8.30 és 13.00-18.00 között, naponta legfeljebb két alkalommal, alkalmanként maximum 30 perc időtartamban. Gyermekenként két autót lehet regisztrálni a kedvezmény igénybevételéhez.

Ügyintézéséhez szükséges dokumentumok:

  • A kedvezmény igényléséhez szükséges kitöltött és aláírt nyomtatvány (letölthető: a Nyomtatványok menüpont alatt).
  • Szülő vagy törvényes képviselő személyi igazolványa, lakcím-és adókártyája;
  • A kérelmen kitöltött intézménylátogatási igazolás, amelynek tartalmaznia kell az iskola megnevezését és címét, valamint a gyermek nevét, születési helyét, idejét, továbbá azt, hogy az igazolásban megjelölt nevelési/tanítási évben a gyermek a bölcsőde, óvoda, illetőleg iskola hányadik évfolyamos tanulója;
  • Forgalmi engedély;
  • Gépjárműadó megfizetésének, vagy adómentességének igazolása.

Kérelem adatlap (PDF):

Ügyintézés költsége:

Díjmentes

Ügyintézés módja:

személyesen, ügyfélszolgálati irodában.

Érvényesség:

A kedvezmény érvényessége, a kiadás szerinti nevelési, oktatási év vége.

További információk:

A Budapest XIV. kerületi várakozási övezetek területén működő bölcsödébe, óvodába járó, vagy általános iskola 1-5. évfolyamán tanuló gyermek szülői felügyeletét gyakorló szülőjének vagy más törvényes képviselőjének (a továbbiakban együtt: szülő) egy, a nevelési-oktatási intézmény helye szerinti zónára érvényes gyermekszállítási várakozási hozzájárulás adható kérelemre, a szülő által megjelölt személygépkocsira.

A gyermeket gondozó szülők gyermekenként legfeljebb 2 darab gyermekszállítási várakozási hozzájárulás adható ki, mely az intézmény épületének főbejárata előtti utca az ezzel közvetlenül párhuzamos utcákban és az arra merőleges két legközelebbi utcákban, vagy az épület előtti tér és térrel érintkező utcákban az intézmény épületének főbejáratától számított 150 méteren belül történő díjfizetés nélküli várakozásra jogosít.

A gyermekszállítási várakozási hozzájárulás munkanapokon 08:00 – 08:30 óra és 13:00 – 18:00 óra közötti idősávokban, legfeljebb napi kétszeri alkalommal, alkalmanként maximum 30 perc díjfizetés nélküli várakozásra jogosít. A várakozás időpontjának kezdetét a parkolójegy kiadó automatáknál kell ingyenesen regisztrálni. A kapott parkolójegyet nem kell az autókban elhelyezni, az ellenőrök PDA eszközei a várakozási jogosultságot automatikusan tudni fogják.

Azoknak a lakosoknak, akik díjfizető zónán kívül laknak, vagy érvényes lakossági kedvezménnyel rendelkeznek ugyan, de az a gyermekük intézménye szerinti övezeten kívül van, ki kell váltani a gyermekszállítási kedvezményt ahhoz, hogy a díjmentesen parkolhassanak az intézmény, működési, tanítási rendjéhez igazodva.

A kérelmező előzetes és önkéntes hozzájárulása alapján, a kérelmében közölt személyes adatok ellenőrzése és az engedélyre való jogosultság feltételeinek a megállapítása céljából a parkolás-üzemeltető adatot igényel a BM. személyi adat- és lakcímnyilvántartásból, továbbá a BM. közúti közlekedési járműnyilvántartásból.

A kiadott gyermekszállítási várakozási hozzájárulásokkal kapcsolatos tájékoztatás intézményenkénti bontásban: