Egészségügyi parkolási kedvezmény

Egészségügyi várakozási hozzájárulás igényelhető, valamennyi parkolási övezetben díjmentes várakozási lehetőség igénybevételére, a területi ellátást végző háziorvos, házi gyermekorvos, az ő asszisztenseik, védőnők, valamint önkormányzati szerződés alapján szociális házi gondozók, otthoni szakápolási szolgálat dolgozói számára, továbbá, egyéb támogató szolgáltatásokat ellátó szervezetek tagjai által megjelölt személygépkocsira. Az ügyintézés költsége 2000 forint/gépjármű. A kedvezmény a kibocsátástól a következő év január 31-ig érvényes.

Ügyintézéséhez szükséges dokumentumok:

  • A kedvezmény igényléséhez szükséges kitöltött és aláírt nyomtatvány (letölthető: a Nyomtatványok menüpont alatt). A nyomtatványon szerepelnie kell a házi- és gyermekorvos, valamint asszisztenseik által benyújtott kérelem esetén a Zuglói Egészségügyi Szolgálat, a  védőnő által benyújtott kérelem esetén a XIV. kerületi Védőnői Szolgálat, az otthoni szakápolási szolgálatot, illetve támogató szolgáltatást nyújtó által benyújtott kérelem esetén a Zuglói Szociális Szolgáltató Központ igazolásának arról, hogy a kérelmező az egészségügyi várakozási hozzájárulás igénylésére jogosult;;
  • A költségtérítés megfizetését igazoló bizonylat (nyugta, bankszámlakivonat). (Személyes ügyintézés esetén, ügyfélszolgálatunk pénztárában, készpénzben vagy bankkártyával is rendezhető);
  • Műszakilag érvényes forgalmi engedély;
  • Megbízott személy eljárásában meghatalmazás (letölthető: a Nyomtatványok menüpont alatt).

Ügyintézés költsége gépjárművenként:

 2000,- Ft

  • A várakozási hozzájárulásokkal kapcsolatos befizetéseket átutalással a MagNet Banknál vezetett 16200120-18543236-00000000 számú, várakozási hozzájárulás számlára lehet teljesíteni.

Ügyintézés módja:

személyesen, vagy meghatalmazott útján ügyfélszolgálati irodánkban

Érvényesség:

A kedvezmény a kibocsátástól a következő év január 31-ig érvényes.

További információk:

Egészségügyi várakozási hozzájárulás kérelemre a területi kötelezettséget vállaló háziorvos és gyermekorvos, és ezek asszisztense, a védőnő, valamint az önkormányzattal szerződéses viszonyban, az adott területen a szociális házi gondozási tevékenységben részt vevő személynek adható, az általa megjelölt egy személygépkocsira, továbbá a területi kötelezettséget vállaló otthoni szakápolási szolgálatok, valamint a támogató szolgáltatásokat ellátó szervezetek által megjelölt személygépkocsira.

Házi- és gyermekorvos, és ezek asszisztense által benyújtott kérelem esetén a Zuglói Egészségügyi Szolgálat, védőnő által benyújtott kérelem esetén a kerületi védőnői szolgálat, otthoni szakápolási szolgálatot, illetve támogató szolgáltatást nyújtó által benyújtott kérelem esetén az egészségügyi szakszolgálat és az Önkormányzat által kiállított igazolást. Az igazolást a letölthető kérelem nyomtatvány aláírásával és hivatali (Intézeti) bélyegzőjével ellátva kérjük kiadni.

Az egészségügyi várakozási hozzájárulás az Önkormányzat közigazgatási területén lévő közúti várakozóhelyeken díjfizetés és időkorlátozás nélküli várakozásra jogosít.

Amennyiben az egészségügyi várakozási hozzájárulással rendelkező gépjárművet annak üzemben tartója, az (érvényességi időn belül) elidegeníti, vagy a járművet a forgalomból kivonják, vagy az egészségügyi várakozási hozzájárulás jogosultjának praxisa, foglalkoztatási jogviszonya megszűnik, úgy az elidegenítés, forgalomból kivonás, praxis, foglalkoztatási jogviszony megszűnésének napjával a várakozási hozzájárulás érvényét veszíti. A változást 8 napon belül az engedélyt kiadó ZKNP Parkolási ügyfélszolgálatán írásban, személyesen, vagy e-Mailben kérjük bejelenteni.

'Fel a tetejéhez' gomb