Gazdálkodói várakozási hozzájárulás

GAZDÁLKODÓI VÁRAKOZÁSI HOZZÁJÁRULÁS igényelhető az adott parkolási zónában székhellyel, telephellyel rendelkező cégnek az általa üzemben tartott autókra. A kedvezmény mértéke az adott parkolási zónában fizetendő várakozási díj 50 százaléka.  Az ügyintézés költsége 5000 forint/rendszám.  A kedvezmény a kibocsátástól a következő év január 31-ig érvényes.

Ügyintézéséhez szükséges dokumentumok:

  • A kedvezmény igényléséhez kitöltött és cégszerűen aláírt nyomtatvány (letölthető: a  Nyomtatványok menüpont alatt;
  • A cég székhelyének, telephelyének helyét, cégjegyzékszámát és nyilvántartási-és adó számát igazoló dokumentum;
  • A kérelmező képviselőjének a kérelem benyújtásakor hatályos aláírási címpéldánya vagy aláírás-mintája;
  • Forgalmi engedély(ek);
  • Szükség esetén meghatalmazás a Gazdálkodói várakozási hozzájárulás ügyintézésével megbízott személy részére;
  • Az ügyintézés díjának megfizetését igazoló nyugta, átutalási megbízás vagy annak másolata. Személyes ügyintézés esetén, ügyfélszolgálatunk pénztárában, készpénzben vagy bankkártyával is rendezhető az ügyintézés díja.

Kérelem adatlap (PDF):

Ügyintézés költsége gépjárművenként:

5.000.- HUF

  • A várakozási hozzájárulásokkal kapcsolatos befizetéseket átutalással a MagNet Banknál vezetett 16200120-18543236-00000000 számú, várakozási hozzájárulás számlára lehet teljesíteni.

Ügyintézés módja:

személyesen, ügyfélszolgálati irodában

Érvényesség:

A kedvezmény a kibocsátástól a következő év január 31-ig érvényes.

További információk:

Gazdálkodói várakozási hozzájárulás kérelemre, a Hungária krt, a Thököly út, az Állatkerti körút, a Gundel Károly úton, kialakított várakozóhelyek, és a Városliget kivételével, az alább meghatározott övezetekben kialakított várakozóhelyen, az övezet területén székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodónak, az általa megjelölt olyan személygépkocsira, három- vagy négykerekű motorkerékpárra, három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra, vagy 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira adható, amelyeknek a gazdálkodó az üzembentartója:

  1. sz. Övezet:

Dózsa Gy. út – Vágány u. – Hungária krt. – Erzsébet királyné útja – Francia út – Kerepesi út – Dózsa Gy út által határolt terület (kivéve a Dózsa Gy útnak a Thököly út, és Ajtósi Dürer sor közötti részét, a Hungária krt., a Thököly út, és a Városligeti védett övezetet.)

  1. sz. Övezet:

Kerepesi út – Vezér u. – Ond Vezér útja – Örs Vezér tere – Bánki Donát utca – Padlizsán u. – Kerepesi út által határolt területek, benne a határoló utak és terekkel.

  1. sz. Övezet:

Kacsóh Pongrác út – Kassai t. – Szikszó park – Lőcsei út – Telepes u. – Fűrész u. – Csömöri út – Lőcsei út – Bosnyák u. – Fűrész u. – Szugló u. – Lőcsei út – Egressy út – Egressy tér – Nagy Lajos király útja – Thököly út – Mexikói út által határolt terület, a Thököly út kivételével.

A gazdálkodói várakozási hozzájárulás abban az esetben adható ki, ha a kérelmező az eljárási költségtérítést megfizette.

A gazdálkodói várakozási hozzájárulás díjkedvezménye 50%, amelyet a várakozási övezetben elhelyezett jegykiadó automatákból megváltott, rendszámra szóló parkolójeggyel, vagy a Nemzeti Mobilfizetési ZRt. mobilparkolási rendszerén SMS díjfizetéssel érvényesíthető. A parkolójegy kiadó automaták on-line kapcsolatban vannak a központi számítógéppel, és a beírt rendszám alapján ellenőrzik a jogosultságot. A Nemzeti mobilfizetés szintén a megadott rendszám alapján adja meg a díjkedvezményt.

A gazdálkodói várakozási hozzájárulás díjkedvezménye nem érvényesíthető a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő területekre, valamint az Állatkerti krt., a Gundel Károly út, a Városliget védett övezet területére. Ez utóbbiakat akkor kivéve, ha a gazdálkodó székhelye, telephelye ezen a területeken került nyilvántartásba vételre.

A kedvezményes díjú várakozásra jogosító engedély kiadása során a gépjármű rendszámát, a Nemzeti Mobilfizetés, és a saját parkoló rendszerünkben rögzítjük. Ezt követően néhány percen belül már parkolójegy kiadó automatáink, és 24-48 órán belül a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. is az 50%-os kedvezményt érvényesíti.

Amennyiben a hozzájárulással rendelkező gépjárművet annak tulajdonosa az (érvényességi időn belül) elidegeníti, vagy a járművet a forgalomból kivonják, vagy a gazdálkodói várakozási hozzájárulás jogosultjának telephelye/székhelye a hozzájárulásban meghatározott parkolási övezetben megszűnik, úgy az elidegenítés, forgalomból kivonás, székhely, telephely megszűnésének napjával a várakozási hozzájárulás érvényét veszíti. A változást 8 napon belül az engedélyt kiadó ZKNP Parkolási ügyfélszolgálatán írásban, személyesen, vagy elektronikus levélben kérjük bejelenteni.

'Fel a tetejéhez' gomb