Gazdálkodói várakozási hozzájárulás

GAZDÁLKODÓI VÁRAKOZÁSI HOZZÁJÁRULÁS igényelhető az adott parkolási zónában székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező cégnek az általa üzemben tartott autókra. A kedvezmény mértéke az adott parkolási zónában fizetendő várakozási díj 50 százaléka.

Ügyintézéséhez szükséges dokumentumok:

 • A kedvezmény igényléséhez kitöltött és cégszerűen aláírt nyomtatvány (letölthető: Nyomtatványok menüpont alatt);
 • A cég székhelyének, telephelyének, vagy fióktelepének helyét, cégjegyzékszámát és nyilvántartási-és adó számát igazoló dokumentum;
 • A kérelmező képviselőjének a kérelem benyújtásakor hatályos aláírási címpéldánya vagy aláírás-mintája;
 • Forgalmi engedély(ek);
 • Az illetékes adóhatóság igazolása a gépjárműadó megfizetéséről vagy az adómentességről;
 • Az ügyintézés díjának megfizetését igazoló nyugta, átutalási megbízás vagy annak másolata. Személyes ügyintézés esetén, ügyfélszolgálatunk pénztárában, készpénzben vagy bankkártyával is rendezhető az ügyintézés díja.

Kérelem adatlap (PDF):

Ügyintézés költsége gépjárművenként:

5.000.- Ft

Ügyintézés módja:

személyesen, ügyfélszolgálati irodában

Érvényesség:

A kedvezmény a kibocsátástól a következő év január 31-ig érvényes.

További információk:

Gazdálkodói várakozási hozzájárulás kérelemre, az Állatkerti körút, a Gundel Károly úton, kialakított várakozóhelyek, és a Városliget védett övezet kivételével, az alább meghatározott övezetekben kialakított várakozóhelyen, az övezet területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdálkodónak, az általa megjelölt olyan személygépkocsira, három- vagy négykerekű motorkerékpárra, három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra, vagy 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira adható, amelyeknek a gazdálkodó az üzembentartója:

 1. Övezet:
  Dózsa Gy. út – Vágány u. – Hungária krt. – Francia út – Kerepesi út – Dózsa Gy út által határolt terület (kivéve a Védett övezetet.)
 2. Övezet:
  Kerepesi út – Vezér u. – Ond Vezér útja – Örs Vezér tere – Bánki Donát utca – Padlizsán u. – Kerepesi út által határolt területek, benne a határoló utak és terekkel.

A gazdálkodói várakozási hozzájárulás abban az esetben adható ki, ha a kérelmező az eljárási költségtérítést megfizette, a gépjárműadót megfizette és azt, vagy adómentességét igazolta.

A gazdálkodói várakozási hozzájárulás díjkedvezménye 50%, amelyet a várakozási övezetben elhelyezett jegykiadó automatákból megváltott, rendszámra szóló parkolójeggyel, vagy a Nemzeti Mobilfizetési ZRt. mobilparkolási rendszerén SMS díjfizetéssel érvényesíthető. A parkolójegy kiadó automaták on-line kapcsolatban vannak a központi számítógéppel, és a beírt rendszám alapján ellenőrzik a jogosultságot. A Nemzeti mobilfizetés szintén a megadott rendszám alapján adja meg a díjkedvezményt.

A gazdálkodói várakozási hozzájárulás díjkedvezménye nem érvényesíthető az Állatkerti krt., a Gundel Károly út, a Városliget védett övezet területére kivéve, ha a gazdálkodó székhelye, telephelye, fióktelepe ezen a területeken került nyilvántartásba vételre.

A kedvezményes parkolásra jogosító engedély kiadása során a gépjármű rendszámát, a Nemzeti Mobilfizetés, és a saját parkoló rendszerünkben rögzítjük. Ezt követően néhány percen belül már parkolójegy kiadó automatáink, és 24 órán belül a Nemzeti Mobilfizetési ZRt. is az 50%-os kedvezményt érvényesíti.

Amennyiben a hozzájárulással rendelkező gépjárművet annak tulajdonosa az (érvényességi időn belül) elidegeníti, vagy a járművet a forgalomból kivonják, vagy a gazdálkodói várakozási hozzájárulás jogosultjának telephelye/székhelye/fióktelepe a hozzájárulásban meghatározott parkolási zónában megszűnik, úgy az elidegenítés, forgalomból kivonás, székhely, telephely, fióktelep megszűnésének napjával a várakozási hozzájárulás érvényét veszíti. A változást 8 napon belül az engedélyt kiadó ZKNP Parkolási ügyfélszolgálatán írásban, személyesen, vagy elektronikus levélben kérjük bejelenteni.